Uzupełnij formularz

Związek Zawodowoy OPZZ Konfederacja Pracy w Provident Polska jako administrator danych osobowych, gromadzi Twoje dane osobowe uzyskane podczas podpisywania deklaracji członkowskiej oraz w trakcie przynależności do Związku Zawodowego („Dane osobowe”), w szczególności: imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, telefon, stanowisko.

Po wpisaniu danych dostaniesz e-mali z dalszymi instrukcjami. Jeżeli go nie widzisz sprawdź w folderze "SPAM"

Możesz też zapisać się drukując deklarację (pobierz) i przsłać ją na adres:


OPZZ "Konfederacja Pracy" w Provident Polska S.A.
ul. Świerkowa 6, Grabowiec
87-124 Złotoria
Korzyści wynikające z członkostwa w związku.
 


 • przynależność do związku może pomóc w obronie Twoich praw i podnieść Twój status pracowniczy;
 •  związek zawodowy na bieżąco informuje członków związku o sprawach pracowniczych, których nie znajdziesz w oficjalnych e-mailach ani w intranecie;
 •  udziela porad i pomocy w oparciu o konsulatcje prawną;
 •  przekazuje w Twoim imieniu opinie, sugestie, postulaty czy problemy;
 •  walczy o zgodny z prawem, przejrzysty i korzystny system wynagrodzeń i premiowania;
 •  reprezentuje i prowadzi rozmowy z pracodawcą w sprawach grupowych i indywidualnych;
 •  negocjuje warunki odejścia pracowników z firmy;
 •  współpracuje z zewnętrznymi prawnikami w celu zrównoważenia sił w sytuacjach spornych pomiędzy pracownikami, a działami prawnymi w korporacji;
 •  przedstawia stanowisko na temat wypowiedzenia z pracy przed wręczeniem go pracownikowi, badając przyczyny wypowiedzenia m.in. zasięgając opinii pracownika;
 •  negocjuje poprawę lepszych warunków zatrudnienia, np. dłuższe urlopy, przestrzeganie praw dot. czasu pracy, poprawę warunków bezpieczeństwa w miejscu pracy;
 •  negocjuje większe wynagrodzenia lub odprawy;
 •  kontaktuje ze sobą osoby, które dochodzą swoich praw m.in. w sprawach o nadgodziny;
 •  inicjuje kontrole Państwowej Inspekcji Pracy;
 •  oferuje dodatkowe szkolenia;
 •  jeżeli należysz do naszej organizacji i jesteś pracownikiem etataowym, pracodawca bez konsultacji z nami nie może wypowiedzieć Ci umowy (Art. 38. § 1).
 •  prowdzi stronę internetową informującą o działaniach związku oraz fanpage, na którym zamieszczamy linki do artykułów nawiązujących do problemów i zapytań pracowników; 
 •  przeczytaj w aktualnościch co robimy i co o nas mówią (Link).

OPZZ "KONFEDERACJA PRACY" jest nawiększym, wiodącym i prężnie działającym związkiem zwodowym działającym w Provident Polska S.A. Nasze działania oparte na konsultacjach z doświadczonymi związkowymi prawnikami oraz wsparciu  Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego "Konfederacja Pracy". Przystąpiło do Nas już ponad 500 pracowników Provident Polska S.A.

Wybór związku zawodowego jest bardzo ważny, jeżeli należysz do związku biernego, który działa pasywnie albo wcale, to równie słabo są zabezpieczone Twoje prawa oraz interesy. Jeśli nie odczuwasz tego dzisiaj, to w sytuacji konfliktu z pracodawcą albo zwolnień grupowych będzie to niestety widać dużo dokładniej i … boleśniej.

 

 
Członkowie związków zawodowych mają prawo do tego, aby na spotkaniach z pracodawcą w sprawach dyscyplinarnych lub zażaleniowych towarzyszył im reprezentant ich związku.

O przystąpieniu do związków zawodowych nie dowie się pracodawca, Twój przełożony jak również inni członkowie związku (GIODO).


Od chwili przyjęcia Cię w poczet członków naszej organizacji, nie jesteś już sam wobec problemów i ewentualnych zagrożeń, pojawiających się nieuchronnie w dynamicznie zmieniających się warunkach pracy.


Dowiedz się więcej:


Wypowiedzenie umowy o pracę, a konsultacja związkowa

Związek ma wiedzieć o planach wobec pracownika korzystającego z ochrony

 


Każdy związkowiec może aktywnie uczestniczyć w działalności związkowej. Ma prawo brać udział w ogólnych zebraniach, może wybierać i odwoływać osoby stanowiące władze związku i ma szansę być wybranym do tych władz. Może występować z wnioskami czy postulatami do władz związkowych każdego szczebla. Pracodawca chcąc rozwiązać lub wypowiedzieć Ci umowę o pracę musi zasięgnąć opinii organizacji związkowej. Sprzeciw organizacji związkowej, która Ciebie reprezentuje zdecydowanie poprawia Twoją sytuację.

 

Gorąco zachęcamy do aktywnego wspierania rozwoju naszego związku poprzez organizowanie komórek związkowych na swoim terenie. Jeżeli jesteś osobą kreatywną, masz pomysły, którymi chciałbyś podzielić się z nami oraz znajdziesz czas i ochotę na działalność w ramach naszej organizacji, skontaktuj się z nami. Pamiętaj, każda osoba jest bardzo ważna dla naszego Związku.

 

Zgodnie z podjęta uchwałą zarządu z dnia 18.02.2012r. składki członkowskie w wysokości 10 PLN miesięcznie lub 30 PLN kwartalnie prosimy wpłacać na konto Związku Bank Pocztowy SA nr 90 1320 1120 2574 8855 2000 0001.
 


Jeżeli chcesz, aby składki członkowskie były pobierane bezpośrednio z Twojego wynagrodzenia, należy wydrukować, wypłnić druk (pobierz) i oddać go do administracji w kopercie zaadresowanej na  Biuro Płac w Biurze Głównym w Warszawie (cały druk wysłać do Biura Głównego, zarówno egzemplarz dla pracownika jak i organizacji związkowej). Wcześniej oczywiście nadać przesyłkę w aplikacji znajdującej się w intranecie (szczegóły w administracji).

Wypełniony druk można też wysłać pocztą  Biuro Płac w Biurze Głównym w Warszawie na adres Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.


Po przekazaniu druku do administracji proszę o wysłanie sms na numer 606660635 z krótkim info, że druk dotyczący pobierania składek w administracji został przekazany.