Uzupe軟ij formularz

Zwi您ek Zawodowoy OPZZ Konfederacja Pracy w Provident Polska jako administrator danych osobowych, gromadzi Twoje dane osobowe uzyskane podczas podpisywania deklaracji cz這nkowskiej oraz w trakcie przynale積o軼i do Zwi您ku Zawodowego („Dane osobowe”), w szczególno軼i: imi (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, telefon, stanowisko.

Aby zapisa si wype軟ij pola powy瞠j lub wydrukuj deklaracj    
(pobierz) i prze郵ij na adres:


OPZZ "Konfederacja Pracy" w Provident Polska S.A.
ul. 安ierkowa 6, Grabowiec
87-124 Z這toria
Korzy軼i wynikaj帷e z cz這nkostwa w zwi您ku.

Je瞠li nale篡sz do naszej organizacji, pracodawca bez konsultacji z nami nie mo瞠 wypowiedzie Ci umowy (Art. 38. § 1).

 

Przynale積o嗆 do zwi您ku mo瞠 pomóc w obronie Twoich praw i podnie嗆 Twój status pracowniczy. Zwi您ek zawodowy:
 

 •  na bie膨co informuje cz這nków zwi您ku o sprawach pracowniczych, których nie znajdziesz w oficjalnych e-mailach ani w intranecie;
 •  udziela porad i pomocy w oparciu o konsulatcje prawn;
 •  przekazuje w Twoim imieniu opinie, sugestie, postulaty czy problemy;
 •  walczy o zgodny z prawem, przejrzysty i korzystny system wynagrodze i premiowania;
 •  reprezentuje i prowadzi rozmowy z pracodawc w sprawach grupowych i indywidualnych;
 •  negocjuje warunki odej軼ia pracowników z firmy;
 •  wspó逍racuje z zewn皻rznymi prawnikami w celu zrównowa瞠nia si w sytuacjach spornych pomi璠zy pracownikami, a dzia豉mi prawnymi w korporacji;
 •  przedstawia stanowisko na temat wypowiedzenia z pracy przed wr璚zeniem go pracownikowi, badaj帷 przyczyny wypowiedzenia m.in. zasi璕aj帷 opinii pracownika;
 •  negocjuje popraw lepszych warunków zatrudnienia, np. d逝窺ze urlopy, przestrzeganie praw dot. czasu pracy, popraw warunków bezpiecze雟twa w miejscu pracy;
 •  negocjuje wi瘯sze wynagrodzenia lub odprawy;
 •  kontaktuje ze sob osoby, które dochodz swoich praw m.in. w sprawach o nadgodziny;
 •  inicjuje kontrole Pa雟twowej Inspekcji Pracy;
 •  oferuje dodatkowe szkolenia;
 •  prowdzi stron internetow informuj帷 o dzia豉niach zwi您ku oraz fanpage, na którym zamieszczamy linki do artykuów nawi您uj帷ych do problemów i zapyta pracowników; 
 •  przeczytaj w aktualno軼ich co robimy i co o nas mówi (Link).

OPZZ "KONFEDERACJA PRACY" jest nawi瘯szym, wiod帷ym i pr篹nie dzia豉j帷ym zwi您kiem zwodowym dzia豉j帷ym w Provident Polska S.A. Nasze dzia豉nia oparte na konsultacjach z do鈍iadczonymi zwi您kowymi prawnikami oraz wsparciu  Ogólnopolskiego Pracowniczego Zwi您ku Zawodowego "Konfederacja Pracy". Przyst徙i這 do Nas ju ponad 500 pracowników Provident Polska S.A.

Wybór zwi您ku zawodowego jest bardzo wa積y, je瞠li nale篡sz do zwi您ku biernego, który dzia豉 pasywnie albo wcale, to równie s豉bo s zabezpieczone Twoje prawa oraz interesy. Je郵i nie odczuwasz tego dzisiaj, to w sytuacji konfliktu z pracodawc albo zwolnie grupowych b璠zie to niestety wida du穎 dok豉dniej i … bole郾iej.

 

 
Cz這nkowie zwi您ków zawodowych maj prawo do tego, aby na spotkaniach z pracodawc w sprawach dyscyplinarnych lub za瘸leniowych towarzyszy im reprezentant ich zwi您ku.

O przyst徙ieniu do zwi您ków zawodowych nie dowie si pracodawca, Twój prze這穎ny jak równie inni cz這nkowie zwi您ku (GIODO).


Od chwili przyj璚ia Ci w poczet cz這nków naszej organizacji, nie jeste ju sam wobec problemów i ewentualnych zagro瞠, pojawiaj帷ych si nieuchronnie w dynamicznie zmieniaj帷ych si warunkach pracy.


Dowiedz si wi璚ej:


Wypowiedzenie umowy o prac, a konsultacja zwi您kowa

Zwi您ek ma wiedzie o planach wobec pracownika korzystaj帷ego z ochrony

 


Ka盥y zwi您kowiec mo瞠 aktywnie uczestniczy w dzia豉lno軼i zwi您kowej. Ma prawo bra udzia w ogólnych zebraniach, mo瞠 wybiera i odwo造wa osoby stanowi帷e w豉dze zwi您ku i ma szans by wybranym do tych w豉dz. Mo瞠 wyst瘼owa z wnioskami czy postulatami do w豉dz zwi您kowych ka盥ego szczebla. Pracodawca chc帷 rozwi您a lub wypowiedzie Ci umow o prac musi zasi璕n望 opinii organizacji zwi您kowej. Sprzeciw organizacji zwi您kowej, która Ciebie reprezentuje zdecydowanie poprawia Twoj sytuacj.

 

Gor帷o zach璚amy do aktywnego wspierania rozwoju naszego zwi您ku poprzez organizowanie komórek zwi您kowych na swoim terenie. Je瞠li jeste osob kreatywn, masz pomys造, którymi chcia豚y podzieli si z nami oraz znajdziesz czas i ochot na dzia豉lno嗆 w ramach naszej organizacji, skontaktuj si z nami. Pami皻aj, ka盥a osoba jest bardzo wa積a dla naszego Zwi您ku.

 

Zgodnie z podj皻a uchwa陰 zarz康u z dnia 18.02.2012r. sk豉dki cz這nkowskie w wysoko軼i 10 PLN miesi璚znie lub 30 PLN kwartalnie prosimy wp豉ca na konto Zwi您ku Bank Pocztowy SA nr 90 1320 1120 2574 8855 2000 0001.